Tuesday, August 2, 2011

DOA HARIAN RAMADHAN

Salam semua..

Moga masih berkesempatan utk ucapkan selamat menyambut ramadhan..moga kali ni lebih baik dari tahun2 sebelum ni..

Erm..agak berhabuk dan bersarang blog ni..dah kurang aktif berblogger (malas senanyer)..jadi, sempena bulan yg dipenuhi barokah ni apa yang nak dikongsi ya??fikir punya fikir *pufff* jumpa pula benda ni.. DOA HARIAN RAMADHAN..

Doa2 ni diajar oleh junjungan Nabi kita Muhammad S.A.W..disarankan baca setiap kali berbuka puasa..apa doanya?? Jom ushar~

Doa hari – 1

"Allaahummaj 'al shiyaamii fiihi Shiyaamash shaaimiin, wa hablii jurmiifiihi yaa ilaahal 'aalamiina wa'fu'annaa yaa 'aa fiyan 'anilmujrimiin"

ertinya:

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidunya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku ... Wahai Tuhan sekalian alam!!
Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Doa hari – 2

"Allahumma Qarribnii fiihi ilaa mardhaatika wa jannibnii fiihi sakhaathaka wa naqimaatika wa waffawnii fiihi liqiraa ati aayaatika birahmatika yaa arhamarraahimiin"

ertinya:

Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Doa hari – 3

"Allahummar zuqnii fiihidzdzahna waattambiiha wab'idnii fiihiminassafaahati wattamwiiha waj'allii nashiibanfii kulli khairin

anzaltahu fiihi yaa ajwadal ajwadiin."

ertinya:

Yaa Allah! Benikanlah aku nizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Doa hari – 4

"Allahumma qawinnii fiihi 'alaa amrika wa awzi'nii liadaa i syukrika bikaramika wahfazhnii bihifzhika wa sitrika yaa absharannaazhiriin"

ertinya:

Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Doa hari – 5

"Allahummaj'alnii fiihi minal mustaghfiriina waj'alnii fiihi min 'ibaadikashshaalihiin waj'alnii fiihi min awliyaaikalmuttaqiina

bira'(hamzah)fatika yaa akramal akramiin"

ertinya:

Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya'- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.


Doa hari – 6

"Allaahumma laa takhdzulnii lita'arrudhi ma'aashika wa a'idznii min

siyaathi niqmatika wa mahaa wiika wa ajirnii minmuujibaati sakhatikabimannaka wa aayaadiika yaa muntahaaraghbatir raaghibiin."

artinya:

Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

Doa hari – 7

"Allaahummar zuqnii fiihi rahmatal aytaami waa ith'aamaththa'aami wa ifsyaa issalaami war zuqnii fiihi shuhbatalkiraami wa mujaanabatilliaami bithawlika yaa amalal aamiliin."

artinya:

Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan, dengan Taufiq- MU, Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat.

Doa hari – 8

"Allaahumma a'innii 'alaa shiyaamihii wa qiyaamihii wa jannabnii fii hi

min hafawaatihii waa aatsaa mihii war zuqnii dzikraka wa syukraka bi

dawaami hidaa yatika yaa haa di yalmu,miniin"

artinya:

Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang tenhadap anak-anak yatim dan pemberian makan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan orang-onang mulia, dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-onang yang berharap

Doa hari – 9

Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dri rahmat-MU yang luas, dan beriknalah aku petunjuik kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang yang rindu.

Doa hari – 10


Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ihsan-MIU, Wahai Tujuan orang-orang yang memohon.

Doa hari – 11

"Allaahumma habbib ilayyaa fii hil ihsaan wakarrih ilayya fiihil fusuuqa

wal ishyaan wa harram'alayya fii hissakhatha wannayaraana biquwwatika

yaa ghawtsalmustaghiitsiin."

artinya:

Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diniku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah dalam diniku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.

Doa hari – 12

"Allaahummarzuqnii fiihissitra wal afaafa wa albisnii fiihi libaasal

qunuu'i walkafaafi najjanii fiihi mimmaa ahdzaru wa akhfu bi ishmatika

yaa ishmatal khaa ifiin.

artinya:

Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qana'ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai penjaga orang-orang yang takut.

Doa hari – 13

"Allaahumma Thahhirnii fiihi minaddanasi wal aqdzaari wa shabbirnii 'alaa kaa inatil aqdaari wa waffaqnii littuqaa wa shuhbatil abraari bi 'awnika yaa qurratal masaakiin."

artinya:

Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU,Wahai Dambaan orang-orang miskin.

Doa hari – 14

"Allaahumma laa tu hidznii fiihi bil atsaarat wa aqilnii fiihi minal khathii aati wal hafawaat walaa taj'alnii gharadhallilbalaa yaa wal aafaati bi'izika yaa izzalmuslimiin."

artinya:

Yaa Allah! Janganlah.Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala' dan malapetaka dengan kemualian-MU, Wahai Kemulian kaum Muslimin.

Doa hari – 15


"Allaahummarzuqnii fiihi thaa'atal 'aabidiin wasyrahfiihi shadrii bi

inaayatil mukhbitiin yaa amaanal khaaifiin."

artinya:

Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu'. Dan lapangk15.3.07anlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan keamanan-MU, Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.


Doa hari - 16

"Allaahummahdinii fiihi li'amalil abraari wajannabnii fiihi murfaqatil asyrara wa adkhilnii fiihi birahmatika daaral qaraari bi ilahiyyatika yaa ilaahal 'aalamiin."

artinya:

Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam.


Doa hari – 17

"Allaahummah dinii fiihi lishaalihil a'maali wa uqdhilii fiihil hawaaija wal aamaali yaa manlaa yahtaaju ilassuaali yaa 'aalimanmbimaa fii shuduuril 'aalimiin."

artinya:

Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci.

Doa hari – 18


"Allaahumma nabbahnii fiihi libarakaatishaarihi wa nawar qalbii bidhiyaa i anwaarihi wakhudzbikulli ihdhaa ittibaa 'i aatsaarihi yaa munawwara

quluubil 'aarifiin."

artinya:

Yaa Allah! Sedarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin.

Doa hari – 19

"Allaahumma waffar hazhzhii bibarakaatihii wa sahhal sabiilii ilaa

khairaatihii wa laa tahrimnii qabuula hasanaatihii yaa haa diyan

ilaalhaqqal mubiin."

artinya:

Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya, dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan- kebaikannya, Wahai Pembed petunjuk kepada kebenaran yang terang.

Doa hari – 20


"Allaahummaf tahlii fiihi abwaa baljannaani wa aghliq 'anniyan nayaraana

wa waffaqnii fiihi litilaawatil qur aan yaa munzilassakiinah fii

quluubil mu miniin."

artinya:

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu'min.

Doa hari – 21

Yaa Allah! benilah aku petunjuk menuju kepada kenidloan- MU. Dan janganlah Engkau bed jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai Pemenuh kepenluan orang- orang yang meminta.

Doa hari – 22

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU, turunkan untukku berkah-berkahmu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU, dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas, Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.

Doa hari – 23


Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa.Doa hari – 24

Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU, dan aku berlindung dengan- MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindani kemaksiatan tenhadap-MU, Wahai Pemberi para peminta.
Doa hari – 25

Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.

Doa hari – 26

Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku diampuni, amal perbuatan ku diterima, dan seluruh aibku ditutupi, Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.


Doa hari – 27Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku, dan hapuskanlah dosa dan keslahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba- hambanya yang sholeh.


Doa hari – 28

Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara, Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.Doa hari – 29

Yaa Allah! Liputilah aku dengan rabmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamb- hambaNYA yang Mu'min.

Doa hari – 30

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya, Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.


ha..itu je la nak kongsi bersama..selamat beramal ya!!

~SALAM RAMADHAN KARIIM~